За НАС

Да се биде дел од дејноста на интелектуални услуги во ова модерно време на доминација на глобални трендови и информатичкиот networking, не само што претставува голем предизвик туку претставува и огромен престиж и одговорност.  Современите светски трендови наметнуваат високи професионални стандарди, а истите претставуваат предизвик за нашата компанија која е единствена на Македонскиот пазар во сегментот на консалтинг услугите преку иновативни онлајн консултантски услуги.

Нашата визија е да придонесеме за создавање на високо професионални стандарди во сверата на консалтингот и да изградиме долгорочни односи со Македонските компании кои се темелат доверба и транспарентност.

Нашата мисија е да ги препознаеме потребите на Македонските компании во областите на наше делување, и да им доставиме квалитетни и дигитални решенија кои ќе ги задоволат нивните очекувања и ќе ја подржат нивната дигитална трансформација.

Што кажаа за нас

Голема благодарност до нашите задоволни клиенти.

За подетални информации,обратете се на контакт број: 071-916-732 e-mail: support@scs-consalting.com