КОНСАЛТИНГ УСЛУГИ

ШТО ВИ НУДИМЕ ?

Јавни набавки

За потребите на договорните органи и економските оператори дизајниравме уникатен сет на консалтинг услуги прилагоден на нивните потреби преку брз пристап до битни податоци, веб алатки за проверка и современи едукативни програми.

Човечки ресурси

За потребите на јавниот и приватниот сектор во оваа област дизајниравме уникатен сет на консалтинг услуги прилагоден на нивните потреби преку веб алатки за креирање документи и евалуација, како и современи едукативни програми.

Експертски Совети за Јавни Набавки

специјализирна веб платформа наменета за информирање, советување и едукација од областа на јавни набавки.

Што кажаа за нас

Голема благодарност до нашите задоволни клиенти.

Наши клиенти

Горди сме за остварената соработка со

За подетални информации,обратете се на контакт број: 071-916-732 e-mail: support@scs-consalting.com