Што можеме да ви понудиме ?

Стекнување на квалитетно знаење, дизајнирано според Вашите специфични потреби во областа на јавните набавки, како од теоретски, така и од практичен аспект, а притоа употребувајќи современи и уникатни едукативни програми !

Обуки

Групни едукативни програми со професионални предавачи и практичари !

Е-учење

Потребни Ви е ефикасна и  онлајн достапна софтверска платформа со која за само неколку часа ќе го добите потребното знаење ?

In-house обуки

Потребна Ви е едукација за јавните набавки дизајнирана по Вашата  специфичност ?