Понуда на консалтинг услуги

Проверете ја нашата детална понуда на КОНСАЛТИНГ услуги.

1. Консалтинг при спроведување на Функционална анализа

– Стручна и професионална помош и поддршка при спроведување на функционална анализа во институцијата.
– Поготовка на извештајот од спорведената анализа со содржани предлог мерки за подобрување.

2. Консалтинг при подготовка на Акти за внатрешна организација и систематизација 

– Стручна и професионална помош и поддршка при подговотка на Актите за внатрешна организација и систематизација на работните места во институцијата.

 

НАРАЧАЈ ОНЛАЈН

Понуда на смарт услуги (наменети за приватниот сектор)

Проверете ја нашата детална понуда на СМАРТ услуги.

пристап до платформата МОЈА ОНЛАЈН КАНЦЕЛАРИЈА / ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ (Пристап до онлајн алатки за креирање, онлајн форми за евалуација и онлајн прашалници)

Што добивате ?

– можност за креирање на организациската структура на Вашата компанија, како и детален опис на предвидените работни мета во истата,
– можност за спроведување на евалуации преку лесно достапните онлјан форми за самоевалуација, евалуација на преформансите на вработените и 360 фидбек,
– можност за проверка на мислењето на вработените преку прашалникот за мерење на задоволството и прашалникот за задржување на вработените.

НАРАЧАЈ ОНЛАЈН

In-house обуки

Проверете ја нашата детална понуда за In-house обуки

 

In-house обука за за човечки ресурси во времетраење од 2 работни сесии  х 45 минути.

НАРАЧАЈ ОНЛАЈН

In-house обука за за човечки ресурси во времетраење од 5 работни сесии  х 45 минути.

Погледнете ги темите

НАРАЧАЈ ОНЛАЈН

In-house обука за човечки ресурси во времетраење од 8 работни сесии  х 45 минути.

Погледнете ги темите

НАРАЧАЈ ОНЛАЈН

Пакет понуда на услуги

Побарајте да Ви биде дизајнирана Пакет понуда на услуги по Вашата специфична потреба