Следејќи ги потребите од континуирана едукација и лесна достапност до податоци наменети за јавниот и приватниот сектор во областа на јавните набавки, дизајниравме услуги кои од една страна ги следат потребите на клиентите, а од друга страна модерните технолошки процеси на дигитализација и лесна достапност на истите.
Современиот Consulting 4.0 пристап како наша бизнис визија, не прави особено горди преку понудата на уникатни консалтинг услуги. Јавните набавки и нивната практична примена претставуваат наш голем предизвик и мотив за континуирано унапредување на нашите услуги.

д-р Ненад Николовски
Консултант за јавни набавки

Консалтинг услуги

Потребна Ви е брза и професионална консалтинг услуга за јавни набавки ?

Дознајте повеќе


детална понуда


Смарт услуги

Потребни Ви се уникатна онлајн услуги за проверка во било кое време 24/7 ?

дознајте повеќе


детална понуда


Едукација

Потребна Ви е едукација за јавните набавки дизајнирана по Вашата  специфичност ?

Дознајте повеќе


детална понуда