Промо услуги за јавни набавки – 15 дена ⏳ БЕСПЛАТЕН ПРИСТАП до базите на податоци за жалби по јавни набавки

Промо услуги за јавни набавки – 15 дена ⏳ БЕСПЛАТЕН ПРИСТАП до базите на податоци за жалби по јавни набавки

Сакате на располагање да имате детално обработени и лесно достапни бази на податоци кои ќе ги поддржат вашите дејствија и одлуки во процесот на јавните набавки?

Во овој промотивен период од 15 дена Ви нудиме можност:

Бесплатно да ја користите нашата база на податоци и да ги следите сите тековни отфрлени/одбиени и уважени жалби.

Регистрирајте се , и стартувајте го Вашиот промотивен пакет, најдоцна до 03.10.2018

Ненад Николовски

Leave a Reply