Во секоја организација, во секоја компанија и секој бизнис повеќе фактoри имаат клучна улога при постигнувањето на посакуваната цел. Еден од позначајните, а можеби и најзначаен фактор за успех секако се вработените односно човечките ресурси, работната сила со кои организацијата располага. Менаџирањето со човечките ресурси е процес кој подразбира способност да се мотивираат вработените да го дадат најдоброто од себе при остварувањето на крајната цел на компанијата. За да се постигне ова потребно е барањата и потребите на вработените да бидат задоволени на едно оптимално ниво. Низ овој не така едноставен процес секој менаџер и секоја организација се соочува со низа состојби кои бараат брзи ефикасни и ефективни решенија. Нашата цел е за некои од овие состојби да Ви понудиме ефикасни, ефективни и лесно достапни решенија.
Дејан Плачковски
Консултант за човечки ресурси
rawpixel-620230-unsplash

Консалтинг услуги

Добијте, брза, квалитетна и стручна помош од страна на искусен и квалитетен тим на HR професионалци со долгогодишно искуство во областа.

lauren-mancke-96705-unsplash

Смарт услуги

Со помош на нашите смарт услуги и алатки им нудиме можност нашите клиенти за самостојно креирање на организациски документи, како и спроведување на евалуации и мерења на перформансите на вработените. 

Group of Business People Working Together in Office

Едукација

Во делот на едукацијата, насочени сме кон организирање и спроведување обуки со цел пренесување и споделување на стекнатото знаење и искуство од страна на врвни провесионалци од HR областа.