In-house обуки за Јавни набавки

In-house обуки за Јавни набавки

Друштвото за консалтинг и услуги СМАРТ КОНСАЛТИНГ СОЛУШНС Скопје за првпат во Република Македонија во
областа на ЈАВНИТЕ НАБАВКИ спроведува обуки на тема „НОВИНИ ВО СИСТЕМОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ и
НАЈЧЕСТИТЕ ПРОПУСТИ ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ“ на принципот In house learning for Public Procurement.

Што претставува In house learning ?
In house learning – претставува современ начин на внатрешна едукација која се спроведува во рамките на
организациите, а која e насочена кон потребите на вработените за нивно усовршување и подобрување на нивните
знаења и перформанси.

Кои се темите ?
☛ Подготовка за новиот закон за јавни набавки !
☛ Најчести пропусти во постапките за јавни набавки !


Искористете ја оваа можност и бидете дел од нашата успешна приказна.

За повеќе информации погледнете ја деталната понуда
☛  https://bit.ly/2CdvknZ

Регистрирајте се на следниот линк
☛  https://bit.ly/2QBxHWY

Leave a Reply