Покана за обука на тема: “Спроведување на функционална анализа и процесот на оценување како алатки за зајакнување на капацитетите на јавниот сектор”

По успешно реализираната прва обука и препознаена потреба за ваков вид на стручно усовршување кај вработените во јавниот сектор, Сцс-Скопје организира втора, тродневна обука на тема:

“Спроведување на функционална анализа и процесот на оценување како алатки за зајакнување на капацитетите на јавниот сектор”
? 01-03 февруари 2019 година
 Хотел “Милениум Палас” 4* – Охрид Р.М

Погледнете ја официјалната агенда ⟹ https://bit.ly/2ADoWqi
Превземете пријавен лист ⟹ https://bit.ly/2LZGGAF
( Пријавувањето го правите со пополнување на пријавен лист и враќање на иститот на нашата електронска пошта: scs.consalting@gmail.com, најдоцна до 24.01.2019 година. )

Ве охрабруваме да го пријавите Вашето учество.

Контакт:
Дејан Плачковски
? 71/ 308-498 71/ 916-732
? plackovski@scs-consalting.com

Нов изглед на online системот за јавни набавки

Во новата 2019 година, Ви ги претставуваме новите функционалности и новиот изглед на online системот за јавни набавки.

Кои функционалности Ви ги овозможува системот?

⇨  Лесно достапни податоци од правна заштита;

⇨  Податоци презетирани во визуелни прикази;

⇨  Можност за лесно и брзо пребарување на податоци;

⇨  Можност за редуцирање и додавање податоци;

⇨  Можност за превземање на податоците во  PDF/ Еxcel / CSV документ.

Заштедете време и ресурси и бидете сигурни во вашето постапување при процесот на Јавни набавки
како Економски оператор или Договорен орган.

Погледнете ја видео презентацијата и запознајте се со нашиот систем.

 

Успешно реализирана обука наменета за вработените од Јавниот сектор ‼️

На 19.12.2018 година во хотел “Континентал”- Скопје, успешно се одржа еднодневна обука на тема: “Спроведување на функционална анализа во институциите од јавниот сектор”, организирана од страна на Смарт Консалтинг Солушнс. Учество земаа вработените од јавниот сектор, односно засегнатите лица во оваа проблематика, од повеќе институции ширум Република Македонија.

На обуката детално се обработија чекорите кои ги предвидува Методологијата за спроведување на функционална анализа во институциите од јавниот сектор, во согласност со Законот за вработените во јавниот сектор, кој наметнува обврска за подготвување акти за внатрешна организација и систематизација врз основа на препораките произлезени од спорведената функционална анализа.Фокусот беше насочен кон развивање на дискусија преку која учесниците ги дефинираа проблемите со кои што се соочуваат во процесот спроведување на функционалната анализа. Со заеднички труд и размена на искуства се предложија конкретни насоки и препораки кои би воделе кон подобра организираност и унапредување на работата во Јавните институции.

Се надеваме на уште многу успешно реализирани обуки, бидејќи нашата цел е секогаш да излеземе во пресрет  на потребите и да помогнеме во стручно усовршување и дообразување на работната сила во Република Македонија.

Благодарност до сите присутни учесници и на укажаната доверба.


           

Успешно реализиран семинар за Јавни набавки ‼️

Огромно задоволство ни претставува што тимот на Сцс – Скопје зема учество на дводневниот семинар за јавни набавки на тема: “НОВИНИ ВО СИСТЕМОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ, КАКО И КОГА ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ ЗА ПРИМЕНА НА НОВИОТ ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ“

Настанот се одржа во периодот од 14ти до 16ти декември 2018 година, во хотел “Епинал” – Битола, во организација на нашите пријатели Асоцијацијата на професионалци во јавните набавки АПЈН, подржано од Смарт Консалтинг Солушнс- Скопје.На семинарот земаа учество претставници од договорни органи и економски оператори, лица на управувачки и раководни позиции, членови на комисии за јавни набавки, одговорни лица и вработени во организационата
единица за јавни набавки. Низ различните теми кои беа опфатени на семинарот се дадоа значајни одговори на многу прашања поврзани со управувањето на јавните набавки и се направи паралела на постојното законско решение наспроти предлог- новиот закон за јавните набавки. Фокусот беше поставен на Предлог-законот, односно какви обврски и одговорности ќе имаат учесниците во постапката.

На семинарот беше претставен и новиот пристап на консалтинг услугите во областа на јавните набавки – online consulting system-от за јавни набавки изработен од СЦС Скопје. Се даде детално објаснување на функционалностите кои нашата веб платформа и веб алатки ги нудат, како и значењето и битноста на жалбите по јавни набавки во новиот консалтинг пристап.

Благодарност до сите присутни слушатели и се надеваме на уште многу успешно реализирани семинари. 

Покана за еднодневна обука на тема: “Спроведување функционална анализа во институциите од јавниот сектор”

Почитувани,
Ве покануваме да учествувате на оваа еднодневна обука на тема: “Спроведување функционална анализа во институциите од јавниот сектор”, која ќе се одржи на 19-ти декември 2018 година, во хотел ”Континентал” – Скопје, со почеток од 10.00 часот. На обуката ќе се дадат одговори на клучни прашања, и ќе се разработат конкретни насоки и можности, кои би Ви овозможиле квалитетно спроведување на функционална анализа во Вашата организација.Кој е главниот фокус на планираната обука?

Фокусот е насочен кон развивање на дискусија за да се дефинираат и надминат проблемите со кои што сте соочени Вие, како засегната страна во процесот на спроведување на функционалната анализа.

За кого е наменета планираната обука?

Оваа обука е наменета за сите заинтересирани во оваа проблематика, вработени од јавниот сектор, односно засегнати лица од институциите од јавниот сектор.

Која е крајната цел на планираната обука?

Оваа обука има за цел, да предложи насоки и препораки кои би воделе кон подобра организираност и унапредување на работата во Вашата институција.

Датум: 19 декември / Време: 10.00 часот / Локација: Хотел ”Континентал”

Сите детални информации во врска со обуката можете да ги погледнете на официјалната покана и агенда.
Пријавата за учество на обуката можете да ја направите по електронски пат со пополнување на пријавниот лист и враќање на истиот e-mail: scs.consalting@gmail.com , најдоцна до 14.12.2018 година ( петок ).

⤍ Покана и агенда
⤍ Пријавен лист

За сите дополнителни информации, обратете се на:
+389 (0) 71 / 916- 732 или scs.consalting@gmail.com

Online тест за јавни набавки!


Дознајте дали сте професионалец во областа ?

? Предизвик за професионалците во јавните набавки!
 
Смарт Консалтинг Солушнс- Скопје
,
Ви овозможува на брз и едноставен начин да го проверите Вашето знаење по однос на правната заштита во процесот на јавни набавки целосно бесплатно !

[typeform_embed type=”embed” url=”https://scs2018.typeform.com/to/eB5Sr5″]


Тестирањето може да биде и забавно.
Препратете го квизот на Вашите соработници и споделувајте го Вашето знаење !