Нов изглед на online системот за јавни набавки

Нов изглед на online системот за јавни набавки

Во новата 2019 година, Ви ги претставуваме новите функционалности и новиот изглед на online системот за јавни набавки.

Кои функционалности Ви ги овозможува системот?

⇨  Лесно достапни податоци од правна заштита;

⇨  Податоци презетирани во визуелни прикази;

⇨  Можност за лесно и брзо пребарување на податоци;

⇨  Можност за редуцирање и додавање податоци;

⇨  Можност за превземање на податоците во  PDF/ Еxcel / CSV документ.

Заштедете време и ресурси и бидете сигурни во вашето постапување при процесот на Јавни набавки
како Економски оператор или Договорен орган.

Погледнете ја видео презентацијата и запознајте се со нашиот систем.

 

Leave a Reply