Покана за обука на тема: “Спроведување на функционална анализа и процесот на оценување како алатки за зајакнување на капацитетите на јавниот сектор”

Покана за обука на тема: “Спроведување на функционална анализа и процесот на оценување како алатки за зајакнување на капацитетите на јавниот сектор”

По успешно реализираната прва обука и препознаена потреба за ваков вид на стручно усовршување кај вработените во јавниот сектор, Сцс-Скопје организира втора, тродневна обука на тема:

“Спроведување на функционална анализа и процесот на оценување како алатки за зајакнување на капацитетите на јавниот сектор”
? 01-03 февруари 2019 година
 Хотел “Милениум Палас” 4* – Охрид Р.М

Погледнете ја официјалната агенда ⟹ https://bit.ly/2ADoWqi
Превземете пријавен лист ⟹ https://bit.ly/2LZGGAF
( Пријавувањето го правите со пополнување на пријавен лист и враќање на иститот на нашата електронска пошта: scs.consalting@gmail.com, најдоцна до 24.01.2019 година. )

Ве охрабруваме да го пријавите Вашето учество.

Контакт:
Дејан Плачковски
? 71/ 308-498 71/ 916-732
? plackovski@scs-consalting.com

Leave a Reply